Estudis de viabilitat 

El primer pas per al desenvolupament y posada en marxa d’una promoció/inversió immobiliària passa per analitzar la viabilitat de l’operació. Per això, els mètodes de selecció de projectes i la correcta estructuració dels ingressos i despeses que es preveu que haurà de suportar l’operació són aspectes fonamentals que cal conèixer. 

A Idea-arquitectura analitzem les eventuals contingències que poden sorgir a totes les etapes del desenvolupament immobiliari, com la metodologia de la planificació estratègica, la problemàtica de l’adquisició del sòl, la nova regulació jurídica de l’edificació, el desenvolupament de la venda i arrendament del producte final o les implicacions fiscals de totes aquestes operacions. 

  • Característiques generals del solar 
  • Dades urbanístiques 
  • Dades sobre l’operació de compra del solar 
  • Edificabilitat del projecte 
  • Construcció 
  • Preus i calendaris de venda 
  • Finançament 
  • Fiscalitat 

Finalment assessorem el client sobre la viabilitat y/o conveniència de les diferents alternatives per què aquest prengui les millors decisions.