QUÈ ÉS LA CÈDULA D’HABITABILITAT:

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per ser destinat a residència de persones, sense perjudici que es desenvolupin altres activitats autoritzades.

Les dades que consten a la cèdula són:

  • La direcció i ubicació de l’habitatge.
  • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions.
  • Les estances i els espais que componen l’habitatge.
  • El llindar màxim d’ocupació.
  • La identificació i titulació de la persona tècnica que certifica l’habitabilitat.

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.

PER QUÈ NECESSITO LA CÈDULA D’HABITABILITAT?

La cèdula d’habitabilitat és necessària per a la contractació de subministraments, com l’aigua, gas o electricitat. També és necessària en algunes comunitats en els processos de compra-venda o lloguer.

Existeixen tres tipus de cèdula d’habitabilitat:

  • De primera ocupació per obra nova: caduca als 25
  • De primera ocupació per rehabilitació: caduca als 15
  • De segona ocupació: caduca als 15 anys

TRAMITACIÓ DE LA CÈDULA D’HABITABILITAT:

La tramitació de la cèdula d’habitabilitat sol necessitar un termini de 30 dies i inclou la inspecció de l’immoble, el certificat d’habitabilitat, el tràmit administratiu i l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat.

MESURES DE MILLORA PER A L’OBTENCIÓ DE LA CÈDULA D’HABITABILITAT:

En funció de l’estat físic o administratiu de l’immoble, la cèdula d’habitabilitat pot ser rebutjada. En aquests casos serà necessari ja sigui realitzar les obres d’adequació de la realitat física de l’immoble perquè sigui habitable, ja sigui realitzar els tràmits administratius i d’acreditació urbanística perquè aquest sigui legalment habitable.

En aquests casos li realitzem un estudi detallat de com transformar el seu bé immoble, perquè pugui pugui ser certificat com a habitatge habitable.

L’assessorem i realitzem el seu projecte de forma completa. A més gestionem la totalitat dels tràmits administratius i les obres, garantint una execució òptima, el control de qualitat adequat i els millors resultats en un breu termini. Realitzem canvis d’ús.

IDEA a més col·labora amb especialistes en el desenvolupament de projectes d’interiorisme. Si el que desitja és transformar el seu habitatge en un immoble més que habitable, totalment funcional i orientat als seus objectius, ja sigui per a la venda o per al lloguer, IDEA li dóna la solució.

T’interessa sol·licitar un pressupost? És Gratuït!