PROJECTES 

A Idea-arquitectura estem compromesos amb les necessitats i objectius del nostre client en cost, temps i qualitat- 

Participem en l’elaboració de tot tipus de Projectes: 

  • Obra nova 
  • Rehabilitació integral 
  • Vivendes 
  • Oficines 
  • Retail 

Tenim la capacitat d’oferir un servei integral a totes les fases del projecte arquitectònic: 

Avantprojecte 

Fase inicial del projecte que inclou la visita previa al lloc, la concreció del programa i l’elaboració de plànols de les primeres idees. 

Projecte bàsic 

Desenvolupament del conjunt de plànols (plantes, alçats i seccions) que defineixen tots els espais, materials, acabats, i que ofereixen la imatge global de la intervenció. 

Projecte executiu 

Definició dels sistemes constructius i elaboració dels plànols definitius, de detall, memòria descriptiva i estat de medicions que permeten avaluar l’obra de manera precisa.. 

Direcció d’obra 

Seguiment tècnic i estètic del projecte d’execució que inclou les adaptacions, detalls complementaris i petites modificacions que puguin sorgir durant el procés d’obra. 

Coordinació d’obra 

En cas de no existir contractista, es contempla l’estudi comparatius dels diferents pressupostos, el seguiment dels costos durant l’execució i la coordinació de tots els industrials que intervenen a l’obra 

T’interessa sol·licitar un pressupost? És Gratuït!