QUÈ ÉS EL CERTIFICAT ENERGÈTIC:

És un document oficial redactat per un tècnic competent que inclou informació objectiva sobre les característiques energètiques d’un immoble.

En aquest sentit, la certificació energètica qualifica energèticament un immoble calculant el consum anual d’energia necessària per satisfer la demanda energètica d’un edifici en condicions normals d’ocupació i funcionament. Inclou la producció d’aigua calenta, calefacció, il·luminació, refrigeració i ventilació. Tot això en funció de l’aïllament tèrmic i característiques de l’edifici.

El procés de certificació energètica conclou amb l’emissió d’un certificat i l’assignació d’una Etiqueta Energètica. L’escala de qualificació energètica és de set lletres i varia entre les lletres A (edifici més eficient energèticament) i G (edifici menys eficient energèticament).

PER QUÈ NECESSITO EL CERTIFICAT ENERGÈTIC?

Des del punt de vista normatiu, la norma actual exigeix que tots els edificis existents, quan es venguin o s’arrendin, disposin d’un certificat d’eficiència energètica. Per això, resulta obligatori disposar d’aquest certificat (el notari t’ho demanarà) abans de procedir a realitzar la venda o contracte d’arrendament corresponent.

Des del punt de vista del propietari de l’immoble, el certificat energètic l’informarà del que eficient que és un edifici (o part d’aquest) aportant una variable més a tenir en compte en tota operació de compravenda. El certificat li aportarà un avantatge o desavantatge comparatiu respecte a la resta dels seus competidors.

En definitiva, la nova norma té com a finalitat afavorir la promoció d’edificis d’alta eficiència energètica i inversions en estalvi d’energia.

TRAMITACIÓ DEL CERTIFICAT ENERGÈTIC:

La tramitació del certificat energètic i l’obtenció de l’etiqueta energètica sol necessitar un termini de 15 dies.

  1. Inspecció de l’immoble per part d’un tècnic competent. En aquesta visita el tècnic recull totes les dades de les instal·lacions de calefacció, refrigeració, aigua calenta, il·luminació, així com els materials constructius, detalls, sistemes de tancament exterior, A més, el professional ha de mesurar totes les estances de l’habitatge o local per al posterior aixecament del plànol de l’immoble.
  1. Certificat energètic. El tècnic realitza la modelització de l’edifici i el càlcul del certificat amb el procediment i el programari aprovat pel Ministeri d’Indústria. Així mateix, es redacten unes propostes de millora, que indiquen el canvi en l’escala de qualificació i l’estalvi energètic que suposarien (les propostes de millora no obliguen a fer cap reforma).
  1. Etiqueta energètica. El tècnic tramita el registre del certificat a

l’Institut Català d’Energia, on es revisa el certificat i es valida amb l’obtenció de l’etiqueta energètica corresponent. Aquesta etiqueta és la documentació necessària per a realitzar els tràmits de lloguer o de venda de l’immoble.

MESURES DE MILLORA ENERGÈTICA:

El certificat energètic inclou una sèrie de intervingudes de millora que poden servir com a aproximació al cost d’inversió necessari per a millor l’estalvi energètic del seu habitatge. Així mateix es realitza una estimació de l’estalvi efectiu i l’amortització de la inversió necessària per dur-la a terme.

Tot i així, si desitja finalment millorar les capacitats d’estalvi energètic del seu immoble i desitja un estudi detallat de com transformar el seu habitatge, l’assessorem i realitzem el seu projecte de forma completa. A més gestionem la totalitat dels tràmits administratius i les obres, garantint una execució òptima, el control de qualitat adequat i els millors resultats en el un termini òptim.

IDEA està compromesa amb el respecte al medi ambient i col·labora amb especialistes en el desenvolupament de projectes amb el certificat de Passive House per a habitatges d’obra nova.

Per a més informació consulti als nostres especialistes en info@idea-arquitectura.com

Sol´lliciti pressupost gratuït